Κυρ12082019

Last updateΚυρ, 08 Δεκ 2019 11am

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank

euros-thumb-large

Με μεγάλη υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, με τη ζήτηση από το εξωτερικό να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα στη συνδυασμένη προσφορά που έληξε την Τρίτη.

Η Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield συμφώνησε χθες να αναπροσαρμόσει την τιμή ανά νέα προσφερόμενη μετοχή στα 0.31ευρώ από 0.30 επιβεβαιώνοντας τη δεσμευτική προσφορά συνολικού ύψους 1.332 εκ. ευρώ το δε βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε τρεις φορές στην τιμή αυτή, αναφέρει το Ταμειο.
Με βάση πληροφορίες, το ποσό που προσφέρθηκε συνολικά για την έκδοση των 2,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 7 δισ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών θα κλείσει στα 0,31 ευρώ ανά μετοχή, υψηλότερα σε σχέση με την ελάχιστη τιμή των 0,30 ευρώ που είχε ορίσει η διοίκηση της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι το 47% της έκδοσης, 1,33 δισ. ευρώ, καλύφθηκε από τη βασική ομάδα επενδυτών, στην οποία επικεφαλής είναι το Fairfax, η οποία προχώρησε τη Δευτέρα στην αύξηση του τιμήματος που προσφέρει στα 0,31 ευρώ ανά μετοχή από 0,30 ευρώ με βάση την αρχική συμφωνία.
Τα υπόλοιπα 1,53 δισ. ευρώ καλύφθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς που έληξε σήμερα.
Αναλυτικά, η τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «Τράπεζα» ή η «Eurobank») αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω (i) δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (στο εξής η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), η Eurobank ανακοινώνει με το παρόν τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς, δυνάμει της οποίας διέθεσε 9.238.709.677 νέες κοινές μετοχές, αντλώντας συνολικά 2.864.000.000,10 ευρώ.
Ειδικότερα:
1. Η Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για τη Eurobank.
2. Κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στο ποσό των €0,310000000024895 ανά προσφερθείσα νέα κοινή ονομαστική μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»). Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε €92.387.097,00, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
3. Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής που περιλαμβάνονται στο από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικό Δελτίο και στις σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας ως ακολούθως:
(α) 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε «ιδιώτες επενδυτές» και σε «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές» (κατά την έννοια της απόφασης 2/460/2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που συμμετείχαν έγκυρα στη Δημόσια Προσφορά, και
(β) 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε επενδυτές που συμμετείχαν έγκυρα στη Διεθνή Προσφορά. Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συμπεριλαμβάνεται η ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company, και η Brookfield International Bank Inc) με τους οποίους η Τράπεζα έχει συνάψει την από 15 Απριλίου 2014 ανακοινωθείσα συμφωνία.
Η Eurobank θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς με νεώτερο δελτίο τύπου, ενώ λεπτομερείς πληροφορίες για αυτά τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την απόφαση 2/460/2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 23/2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τέλος, σημειώνεται ότι το σύνολο των επενδυτών στους οποίους θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές αποτελούν «Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα», σύμφωνα με τον οικείο ορισμό που περιλαμβάνεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Α, παρ. 2(β) του Ν. 3864/2010 και εκείνες που τέθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και περιλαμβάνονται στην από 4 Απριλίου 2014 ανακοίνωση του.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευση τους αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου.
Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch και J.P. Morgan Securities plc ενήργησαν ως Joint Global Coordinators, οι BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International και UBS Limited ενήργησαν ως Joint Bookrunners, οι Axia Ventures Group Limited και Eurobank Equities S.A. ενήργησαν ως Co-Bookrunners, και οι Keefe, Bruyette & Woods Limited, Moelis & Company LLC και VTB Capital plc ενήργησαν ως Co-Lead Managers, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.
Δήλωση Χρήστου Μεγάλου
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας. Η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα ορόσημο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνδυασμένη Προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από μια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά και τους υποδεχόμαστε ως νέους μετόχους μας. Δεσμευόμαστε να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επάνοδός της σε ανοδική τροχιά, να εξυπηρετούμε τους καταθέτες και τους πελάτες μας και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».
Δήλωση Αναστασίας Σακελλαρίου
Η Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα. H ισχυρή υποστήριξη και συμμετοχή που εκφράστηκε από τη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους. Το υψηλό επίπεδο της ποιότητας και της ζήτησης καθώς και η συμμετοχή μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, διεθνών κρατικών επενδυτικών ταμείων και της Ομάδας Θεσμικών Επενδυτών είναι εντυπωσιακή. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση της Eurobank για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό έργο και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία.»
Πηγή: ΑΠΕ, in.gr

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter