Σαβ07202019

Last updateΠαρ, 19 Ιουλ 2019 11pm

Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2017

0MYKONOS PALACE PHOTO

Η Εταιρεία "Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε." σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών [ενότητα 4.1.3.1] γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια του άρθρου 65A του ν. 4174 / 2013 διενεργήθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος από τον νόμιμο Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017 και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2018

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter